Arteq Active Directory Health Check

Weet u wie toegang heeft tot welke data? Wilt u duidelijkheid, inzicht en controle omtrent de toegang tot uw data? Laat dan een Arteq Active Directory Health Check uitvoeren door een van onze consultants!

Active Directory beheert verificatie en autorisatie voor een Windows domein omgeving. Verificatie wordt gebruikt als toegangsbeveiliging tot het netwerk. Autorisatie wordt toegepast zodra een network object beschikbaar gesteld is aan een gebruiker. Elk network object is voorzien van een Access Control List (ACL). De toegangspermissies worden ingeregeld in de ACL’s, die per netwerk object worden vastgesteld. De toegang van de ACL’s wordt geregeld door Se-curity Identifiers (SID’s). Een Security Identifier is een unieke waarde van een gebruikersaccount. Een SID met bijbehorende toegangspermissies heet een Access Control Entry (ACE). Dit betekent dat er verschillende Access Control Entries kunnen voorkomen in een Access Control List.

Snapt u het nog?

Via de autorisatie wordt geregeld of en zo ja hoe de geverifieerde gebruiker de network objecten mag benaderen. U snapt dat dit een wirwar aan rechten en permissies is en dat het overzicht snel zoek is.

De Arteq Active Directory Health Check (AADHC) geeft u inzicht  in de interne data beveiliging. Momenteel wordt Active Directory nog steeds als zwakste schakel gezien en wordt hier te vaak te weinig aandacht aan besteed. Of het nu een fysieke, virtuele of gecombineerde IT infrastructuur betreft, data wordt elke dag door alle gebruikers gegenereerd en benaderd; misschien wel niet door de juiste persoon! Met de AADHC krijgt u hier inzicht in en krijgt u de controle terug over uw data.

De Health Check zal een rapport opleveren dat tevens kan worden gebruikt als eerste stap om de Active Directory structuur weer op orde te brengen.

Om een accuraat rapport op te kunnen stellen wordt er gebruik gemaakt van data collectors die in de bestaande omgeving worden geinjecteerd. Deze collec-tors verzamelen onder andere gegevens van File Servers, Exchange, Active Directory, VMware vSphere en SharePoint omgevingen. Deze gegevens zullen uiteindelijk op een simpele maar gestructureerde manier worden gepresenteerd.

De data collectie neemt tussen een uur en een aantal dagen in beslag, afhankelijk van het aantal objecten binnen de omgeving. Zowel tijdens als na de Health Check zal Arteq analyses los laten op de verzamelde data. Deze analyses worden naderhand gebruikt voor het definiëren en implementeren van de acties.

Ook wanneer het gaat om grote organisaties is deze oplossing geschikt om orde op zaken te stellen. Met de Arteq AD Health Check zal u in staat worden gesteld de domein objecten binnen de organisatie feilloos weer te geven. Mocht u omgeving nu een paar honderd of een paar honderd duizenden objecten bevatten, zekerheid omtrent de beveiliging van uw data is van groot belang.

Buiten dat er eindelijk concrete feiten boven water zullen komen, kan de organisatie zichzelf beter weren tegen onbevoegde toegang tot gevoelige informatie. Het enige wat nodig is om een Health Check uit te voeren is een Service account met lees rechten op de Active Directory en een SQL database.

Samengevat:

  • Krijg inzicht in hoe uw active directory werkt; weet wie er toegang heeft tot welk bestand.
  • Bepaal welke veiligheidsrisico’s binnen uw AD-structuur aanwezig zijn en hoe deze aan
    te pakken.
  • Verklein uw AD door onnodige ballast te verwijderen; verhoog uw performance van de
    werkplek.
  • Krijg inzicht in frequenties van wijzigingen, en wie daarbij betrokken is.

De Arteq Health Check levert u een gedetailleerd rapport over de omgeving en de toegang tot de aangewezen data.

Alle gecollecteerde gegevens blijven eigendom van u. De verkregen informatie zal door Arteq vertrouwelijk worden behandeld en wordt niet aangewend voor andere doeleinden.

Wilt u meer weten over de Arteq Active Directory Health Check of een afspraak plannen, neemt u dan contact met ons op via: 088-7766555 of via: info@arteq.nl