Met ARMS biedt Arteq u service support zodat u controle over uw infrastructuur krijgt en behoudt, waardoor u tijd heeft om te doen waar u goed in bent. Arteq biedt u verschillende niveaus van ondersteuning, zodat het naadloos kan aansluiten bij de behoefte van uw organisatie. Bij grotere en ingewikkeldere storingen kunt u een beroep doen op de deskundigheid van de Arteq medewerkers.

  • Co-care: uw ICT-afdeling voert de dagelijkse operationele activiteiten uit, maar heeft behoefte aan additionele ondersteuning in het voorkomen van incidenten en problemen, en in geval deze toch optreden, ondersteuning bij het tijdig en adequaat oplossen van de verstoring. Door te meten wat er op uw systemen gebeurt krijgen uw en onze medewerkers inzicht in de werking van uw systemen, waardoor mogelijke verstoringen vroegtijdig aangepakt kunnen worden.
  • Business care: uw ICT-afdeling heeft de eerste zorg naar de functionaliteit en niet naar de basale infrastructuur. Uw ICT-afdeling neemt nog wel de incident melding van de eindgebruiker in behandeling, maar de afhandeling en het operationeel houden van de systemen en netwerken laat u graag over aan de deskundige medewerkers van Arteq. We spreken vooraf af op welk niveau u de dienstverlening wenst (beschikbaarheid); maandelijks ontvangt u rapportage over de prestaties in de afgelopen periode.
  • Business value: u laat uw ICT infrastructuur graag over aan de deskundigheid van Arteq en neemt dit volledig als dienst af. Servers, software en werkplekken worden door Arteq beschikbaar gesteld; we spreken vooraf af op welk niveau u de dienstverlening wenst (beschikbaarheid) en Arteq doet de rest. Maandelijks ontvangt u een rapportage over de prestaties in de afgelopen periode.

Samen met u definiëren we de gewenste en uiterst haalbare service met als wederzijds doel; zo min mogelijk impact op uw IT omgeving en een maximaal rendement. Uw ICT hoeft geen zorg te zijn, wij nemen het u graag uit handen!