ICT DIE VOOR U WERKT

Uw IT is optimaal ingericht om uw bedrijfsprocessen te ondersteunen. De diensten die door uw ICT afdeling geleverd worden sluiten volledig aan bij de vraag van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering weet perfect te verwoorden welke eisen aan de ICT gesteld worden. U heeft maximale continuïteit met behoudt van flexibiliteit. Is dit zo, of zou u willen dat dit zo was?

Precies wat u nodig hebt

Wij helpen u om antwoord op deze vragen te krijgen. Afhankelijk van uw problematiek kunnen wij, door het uitvoeren van één of meerdere scans, richting geven aan uw ICT afdeling. De continuïteit terug verkrijgen, de flexibiliteit behouden. De diensten die wij leveren geven hier de invulling voor.

Wij volgen daarbij het vraag & aanbod managementmodel. Een wederzijdse aansluiting van vraag en aanbod wordt alleen verkregen als bedrijfsvoering en ICT op elkaar zijn ingespeeld. De processen die hierbij een rol spelen moeten helder zijn en goed op elkaar aansluiten.

Wij vinden het belangrijk dat uw ICT staf met producten werkt die stabiel, eenvoudig en kosteneffectief zijn. De producten die wij leveren hebben een coherente samenhang, zijn complementair aan elkaar en bij voorkeur energie zuinig. Alle producten zijn bij uitstek eenvoudig te implementeren en te beheren.

infrastructure

Komt u handen tekort om de nieuwe producten in bedrijf te nemen. Geen nood, wij kunnen u de kennis en de handen leveren om om uw project succesvol af te ronden.