Van alle markten thuis

Het is vanzelfsprekend dat IT tegenwoordig nergens meer valt weg te denken. Goede bedrijfsvoering valt of staat met een efficiënt en soepel verlopende automatisering van bedrijfsprocessen.

Onze klanten zijn te typeren als middelgrote tot grote organisaties. Dit betreft klanten uit diverse sectoren, maar een significant aantal van onze klanten komt uit: de zorg, educatie, overheid, industrie en zakelijke dienstverlening.

 

 

HET NIEUWE LEREN

Het onderwijslandschap verandert constant. De moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen en studenten zijn opgegroeid en vertrouwd met ICT en ze verwachten dat het onderwijs deze ontwikkelingen volgt. Denk aan het fenomeen ‘Bring your own device’

Lees meer

Overheid

Arteq is al jaren een gedegen en betrouwbare partner voor de lokale en regionale overheid. Wij houden nauwlettend de trends en ontwikkelingen bij de overheid en op de ICT-markt in de gaten. Dit vertaalt zich naar flexibele, schaalbare oplossingen waar u uiteindelijk de vruchten van plukt.

lees meer

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg streeft men er continue naar om de beste en meest efficiënte zorg aan patiënten te verlenen. Actuele en permanente beschikbaarheid van (patiënt) informatie is daarbij cruciaal.  ICT dient die doelstellingen ondersteunen om 

lees meer

Zakelijk dienstverlening

De zakelijke dienstverlening kenmerkt zich door snelle groei en toenemende diversiteit. Kwaliteitsverbetering, specialisatie en kennisintensivering van de diensten bepalen de toegevoegde waarde. De manier waarop uw informatievoorziening is 

lees meer