Uw betrouwbare partner

Arteq is al jaren een gedegen en betrouwbare partner voor de lokale en regionale overheid. Wij houden nauwlettend de trends en ontwikkelingen bij de overheid en op de ICT-markt in de gaten. Dit vertaalt zich naar flexibele, schaalbare oplossingen waar u uiteindelijk de vruchten van plukt.

Wij signaleren bij de overheid ontwikkelingen als bijvoorbeeld zaakgericht werken in plaats van rolgericht werken, de samenwerkingen tussen diverse gemeentes en toenemende aandacht voor locatieonafhankelijk kunnen werken, het zogenaamde “Nieuwe Werken”.

Laat u eens informeren over onze aanpak en onze uitgebreide ervaring, waaronder:

  • Met minder ruimte meer voor elkaar krijgen, het verbeteren van de productiviteit en algehele medewerkerstevredenheid. Het nieuwe werken in de praktijk brengen door dit te doen op basis van een vooraf gedefinieerde aanpak.
  • Wenst u wellicht een kostenbesparing te realiseren door een samenwerking te creëren tussen gemeenten en gemeentelijke afdelingen of tussen verschillende overheidsorganen of bent u deze samenwerking reeds aangegaan? Arteq ondersteunt u graag met het bepalen van de juiste uitganspunten en kan op basis daarvan een vertaalslag maken naar een daadwerkelijk ICT-infrastructuur ontwerp.