In de gezondheidszorg streeft men er continue naar om de beste en meest efficiënte zorg aan patiënten te verlenen. Actuele en permanente beschikbaarheid van (patiënt) informatie is daarbij cruciaal.  ICT dient die doelstellingen ondersteunen om zoveel mogelijk focus op kerntaken te behouden.

De toenemende levensverwachting en vergrijzing vormen tegelijkertijd grote uitdagingen om noodzakelijke kostenbesparingen te realiseren. Wij leveren graag een bescheiden en passende bijdrage bij het oplossen van deze nieuwe vraagstukken.

Arteq  is met haar dienstverlening en oplossingen een aanvulling op ICT gebied en realiseert een accurate, veilige en efficiënte (mobiele) datavoorziening zodat zorgverleners binnen en  buiten een zorginstelling beter kunnen presteren.

Onze ICT-oplossingen zijn eenvoudig te koppelen aan bestaande zorgtoepassingen, waardoor medische innovatie en nieuwe zorgconcepten mogelijk worden. Daarbij kunt u rustig het ICT beheer geheel of gedeeltelijk overlaten aan Arteq.