Beveilig toegang tot uw data!

FOM-instituut AMOLF gebruikt 8MAN om toegang tot de data te beveiligen.

Het FOM-instituut AMOLF is één van de onderzoeksinstituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Het maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 8man(NWO). Op AMOLF wordt fundamenteel, fysisch georiënteerd onderzoek verricht op het gebied van nanofotonica, zonnecellen en biomoleculaire systemen. AMOLF speelt een vooraanstaande rol bij het initiëren en tot wasdom brengen van nieuwe onderzoeksterreinen met een grote potentie voor technologische innovaties.

Bij AMOLF werken circa 140 wetenschappers in 17 onderzoeksgroepen; veelal jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast kent het instituut 60 medewerkers in technische en administratieve ondersteunende afdelingen. Het instituut is gevestigd in een high tech laboratoriumgebouw op het Science park in Amsterdam. AMOLF werkt intensief samen met Nederlandse universiteiten en het bedrijfsleven.

De uitdaging: inzicht in datagebruik, -opslag en -capaciteit.

Het datagebruik ligt bij wetenschappelijke instellingen traditioneel hoger ligt dan in andere sectoren. De onderzoekers genereren vele terabytes aan data waardoor de behoefte aan opslagcapaciteit steeds groeit.
Om aan die groeiende behoefte te voldoen en tegelijkertijd ervoor zorg te dragen dat de gebruikers makkelijk, veilig en altijd hun data kunnen benaderen, werd besloten om de data te migreren van een inhouse serverpark naar een extern gedeeld datacenter. Zoals bij veel organisaties die in een data-migratietraject terecht komen, kwamen direct vragen naar boven als: waar is de data, van wie is de data en hoeveel data wordt gebruikt door wie?

Omdat de overstap naar een extern gedeeld datacenter meer vergt van het beheer van de data en van de quota die ingesteld moeten worden, is een inzichtelijke en flexibele rapportage nodig. De nieuwe opslagomgeving en de binnen AMOLF gebruikte tools en oplossingen boden echter alleen de mogelijkheid tot het leveren van statische rapportage die ook nog eens gebruiksonvriendelijk wordt gepresenteerd. Met 8MAN heeft AMOLF een goede oplossing gevonden voor het rapportageprobleem.

De keuze voor 8MAN

8MAN geeft FOM-instituut AMOLF de benodigde flexibele en inzichtelijke rapportage om pro-actief te anticiperen op trends in het datagebruik en dataopslag. Tevens biedt 8MAN de mogelijkheid om geïnformeerd en tijdig in te grijpen daar waar het nodig is.

8MAN LOGO“Het is onze doelstelling om problemen te voorkomen voordat ze ontstaan en
we verwachten dat 8MAN een waardevolle oplossing voor de lange termijn zal
zijn. De User Interface van 8MAN is makkelijk en intuïtief en daardoor eenvoudig te doorgronden en in te zetten. Ook de implementatie tot een robuuste en stabiele productie-omgeving is soepel verlopen, mede dankzij de
consultancy van onze partner Arteq.”

Gebruikersdata inzichtelijk voor pro-actief en flexibel beheer!